अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 1500 रुपयांनी वाढले, मोबाईल आणि पेन्शन योजनेचाही मिळणार लाभ;  राज्य सरकारचा निर्णय

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात (Anganwadi Worker Salary) 1500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय या सेविकांना मोबाईल…