श्रीरामपूर: गावठी कट्टे विकणारे टोळी जेरबंद स्थानिक गुन्हे शाखाची कारवाई.

श्रीरामपूर: दि.10 गावठी कट्टे व जिवंत काडतुस जवळ बाळगणारे दोन इसम श्रीरामपूर येथील संजयनगर परिसरात विक्री करण्यासाठी येणार आहेत. अशी माहिती मिळाल्याने पोलिस निरिक्षक श्री. दिनेश आहेर यांनी अधिकारी व अंमलदार यांचे पथक नेमुन पंचाना सोबत घेवुन मिळालेल्या बातमीनुसार खात्री करुन कारवाई करण्याबाबत सुचना दिल्या होत्या.

 सुचना प्रमाणे पथकातील पोसई/तुषार धाकराव, पोहेकॉ/मनोहर गोसावी, दत्तात्रय गव्हाणे, पोना/रविंद्र कर्डीले, सचिन आडबल, पोकॉ/रणजीत जाधव, सागर ससाणे व किशोर शिरसाठ अशांनी मिळून मिळालेल्या बातमीचे ठिकाणी संजय नगर, वॉर्ड नं.2 श्रीरामपूर येथे जावून बर्फाचे कारखान्या जवळ सापळा लावुन थांबलेले असताना थोड्याच वेळात चार इसम संशयीतरित्या बोलताना दिसले. पोलीस पथकाची खात्री होताच लागलीच दोन संशयीत इसमांना ताब्यात घेतले व दोन इसम गर्दीचा फायदा घेवुन पळुन गेले. ताब्यात घेतलेल्या दोन संशयीतांना पोलीस पथकाची ओळख सांगुन त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांची नावे 1) अक्षय राजु फुलारे, वय 25 व 2) शहेबाज युनूस पटेल, वय 30, दोन्ही रा. संजय नगर, वॉर्ड नं.2, ता. श्रीरामपूर असे असल्याचे सांगीतले. दोन्ही इसमांची पंचा समक्ष अंगझडती घेतली असता त्यांचे अंगझडतीत दोन (02) गावठी बनावटीचे कट्टे व आठ (08) जिवंत काडतूस असा एकूण 52,400/-रु. किं.चा मुद्देमाल मिळून आल्याने तो जप्त करण्यात आला आहे. पळुन गेलेल्या दोन्ही इसमांचे नाव विचारले असता त्यांनी त्यांची नावे 3) शहारुख युनूस पटेल, रा. संजयनगर, ता. श्रीरामपूर (फरार), 4) फिरोज इब्राहिम पठाण, रा. शनिचौक, वॉर्ड नं.2, ता. श्रीरामपूर (फरार) असे सांगितले. त्यांचा शोध घेतला परंतु ते मिळुन आले नाहीत.

ताब्यातील दोन्ही इसम संजयनगर, श्रीरामपूर परिसरात दोन (02) गावठीकट्टे व आठ (08) जिवंत काडतूस बेकायदेशिरित्या कब्जात बाळगताना मिळून आल्याने सदर बाबत पोकॉ/2514 रणजित पोपट जाधव, ने. स्थागुशा यांनी श्रीरामपूर शहर पोलीस स्टेशन येथे दिलेल्या फिर्यादीवरुन श्रीरामपूर शहर पो.स्टे. गु.र.नं. 447/23 आर्म ऍ़क्ट 3/25, 7 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील कायदेशिर कार्यवाही श्रीरामपूर शहर पोलीस स्टेशन करीत आहे.