डोक्यात दगड घालुन खुन करणारे दोन आरोपी बारा तासाच्या आत जेरबंद.

अहमदनगर : सौ. वंदना विजय घोरपडे व त्यांचे पती लखन अनिल घोरपडे लालटाकी येथील ज्युसची गाडी जवळ बसलेले असताना ज्युसच्या गाडीचा मालक मुन्नाभाई याने चेष्टेत फिर्यादीचे पती लखन याचे अंगावर पाणी फेकले त्यावेळी लखन याने खाली पडलेली फरशी मुन्नाभाई याचेकडे फेकल्याचे नाटक करत असताना फरशी मागे पडली त्यावेळी सिध्दार्थ नगर येथील तीन व्यक्ति सनी डाके, दिपक चांदणे व हंट्या शिंदे असे एका मोटार सायकलवर येवुन लखन घोरपडे यास आम्हाला फरशी मारतो का असे म्हणुन डोक्यात दगड मारुन ठार मारले. सदर घटने बाबत फिर्यादी यांनी तोफखाना पोलीस स्टेशनला खुनाचा गुन्हा दाखल केला. सदर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस पथक नेमुण तपास तापस करणेचे आदेश दिले होते.

पोलीसांना गुप्तबातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की, गुन्ह्यातील आरोपी नामे सनी डाके व दिपक चांदणे हे कोठेतरी पळुन जाण्याच्या तयारीत असुन माळीवाडा बस स्टॅण्डच्या दिशेने गेले आहेत. पोलिस पथकाने लागलीच माळीवाडा बसस्टॅण्ड परिसरात जावुन सापळा लावुन थांबलेले असताना दोन संशयीत इसम बसस्टॅण्डच्या दिशेने येताना दिसले. पथकाची खात्री होताच त्यांना पकडण्याचे तयारीत असताना ते पोलीस पथकाची चाहुल लागताच पळुन जावु लागले. पथकाने संशयीतांचा पाठलाग करुन त्यांना शिताफीने ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्या इसमांना पोलीस पथकाची ओळख सांगुन त्यांना त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव 1) सनी संजय डाके, वय 19, 2) दिपक रावसाहेब चांदणे, वय 28 दोन्ही रा. सिध्दार्थनगर, झोपडपट्टी, अहमदनगर असे असल्याचे सांगितले. विचारपुस करतांना त्यांनी गुन्हा केल्याची कबुली दिल्याने त्यांना ताब्यात घेवुन तोफखाना पोलीस स्टेशन येथे हजर केले. पुढील तपास तोफखाना पोलीस करीत आहे.
सदरची कारवाई मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, श्री. प्रशांत खैरे साहेब, अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर व श्री. अनिल कातकाडे साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नगर शहर विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.